Papel mollado. Intervenión no río Lerez. Pontevedra

Intervención na rúa, ou mellor dito, intervención no río. Peza de danza en colaboración ca bailaríana Paulina Funes