“a acción debe saír con toda sinceridade,
para iso hai que deixar que cada cal se exprese segundo as súas motivacións internas.
despois ven unha adecuación daquel sentimento ao que se quere facer”
pina bausch

 

estou facendo pequenos cambios no blog para que sexa máis sinxelo todo, volverei!

 

 

Histórico

]