1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

PALMIRA CASTRO MARCOTE informa aos usuarios do sitio web sobre o seu política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servizos a través do seu sitio web. Neste sentido, PALMIRA CASTRO MARCOTE garante o cumprimento da normativa vigente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 21 decembro, polo que se aproba o Reglamento de Desenvolvemento da LOPD. O uso desta web implica a aceptación desta política de privacidad.

2. RECOLLEITA, FINALIDADE E TRATAMENTOS DE DATOS
PALMIRA CASTRO MARCOTE ten o deber de informar aos usuarios do seu sitio web achega da recolleita de datos de carácter persoal que poden levarse a cabo, ben sexa mediante o envío de correo electrónico ou ao cumprimentar os formularios incluídos no sitio web. Neste sentido, PALMIRA CASTRO MARCOTE será considerada como responsable dos datos solicitados mediante os medios anteriormente descritos. Á súa vez PALMIRA CASTRO MARCOTE informa aos usuarios de que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla: A atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de servizos, a xestión da relación comercial e outras finalidades. As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recolleita, o almacenamiento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais. Todos os datos persoais, que sexan recollidos a través do sitio web de PALMIRA CASTRO MARCOTE, e xa que logo teña a consideración de tratamento de datos de carácter persoal, serán incorporados nos ficheros declarados ante a Axencia Española de Protección de Datos por PALMIRA CASTRO MARCOTE.

3. COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEIROS
PALMIRA CASTRO MARCOTE informa aos usuarios de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa salvidade de que dita cesión de datos este amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levarase a cabo a cesión de datos ao terceiro cando PALMIRA CASTRO MARCOTE dispoña do consentimento expreso do usuario.

4. DEREITOS DOS USUARIOS
Este modelo documental é facilitado por INCIBE de forma absolutamente gratuita. INCIBE non se responsabiliza do uso que poida facerse do mesmo. O presente documento é un modelo orientativo proporcionado gratuitamente por INCIBE. INCIBE non se responsabiliza do uso que poida facerse do mesmo. INCIBE recomenda recorrer a profesionais especializados en Dereito Tecnolóxico para a redacción personalizada de contratos e documentos legais. A Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais. Sempre que os datos do usuario son obxecto de tratamento por parte de PALMIRA CASTRO MARCOTE. Os usuarios poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de acordo co previsto na normativa legal vigente en materia de protección de datos persoais. Para facer uso do exercicio destes dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), á seguinte dirección: PALMIRA CASTRO MARCOTE, Código postal: 15153, Cidade: SARDIÑEIRO DE ABAIXO, Provincia: A CORUÑA ou a dirección que sexa substituída no Rexistro Xeneral de Protección de Datos. Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos. O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. No entanto, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.

QUEN SON
O meu nome é PALMIRA CASTRO MARCOTE e a dirección da miña web é: https://mimadriña.com.

COOKIES
Si tes unha conta e conéctasche a este sitio, instalaremos unha cookie temporal para determinar si o teu navegador acepta cookies. Esta cookie non contén datos persoais e elimínase ao pechar o navegador.

Cando inicias sesión, tamén instalaremos varias cookies para gardar a túa información de inicio de sesión e as túas opcións de visualización de pantalla. As cookies de inicio de sesión duran dous días, e as cookies de opcións de pantalla duran un ano. Si seleccionas ?Recordarme?, o teu inicio de sesión perdurará durante dúas semanas. Si saes da túa conta, as cookies de inicio de sesión eliminaranse.

CONTIDO INCRUSTADO DOUTROS SITIOS WEB
Os artigos deste sitio poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma xeito que si o visitante visitase a outra web.

Estas web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción con ese contido incrustado, incluído o seguimiento da túa interacción co contido incrustado si tes unha conta e estás conectado a esa web.

CON QUEN COMPARTIMOS OS TEUS DATOS
Esta web está baseada nas tecnoloxías de Spacesquare.

QUE DEREITOS TES SOBRE OS TEUS DATOS
Si tes unha conta ou deixaches comentarios nesta web, podes solicitar recibir un arquivo de exportación dos datos persoais que temos sobre ti, incluíndo calquera dato que nos proporcionaches. Tamén podes solicitar que eliminemos calquera dato persoal que teñamos sobre ti. Isto non inclúe ningún dato que esteamos obrigados a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

O QUE RECOMPILAMOS E ALMACENAMOS
Mentres visitas o noso sitio realizaremos o seguimiento de:
Os produtos que viches: usaremos isto para, por exemplo, mostrarche produtos que viches recientemente
Ubicación, dirección IP e tipo de navegador: usaremos isto para propósitos como estimar impostos e custos de envío
Dirección de envío: pedirémosche que facilites isto para que podamos, por exemplo, estimar o custo do envío antes de que fagas un pedido, ¡e enviarche o pedido!
Tamén usamos cookies para realizar o seguimiento dos contidos do carrito mentres navegas polo noso sitio.
Cando nos compras algo che pedimos que facilites información que inclúe o teu nome, dirección de facturación, dirección de envío, dirección de correo electrónico, número de teléfono, detalles da tarxeta de crédito/pago e información adicional opcional como o nome de usuario e a contraseña. Usaremos esta información para propósitos como:
Enviarche información sobre a túa conta e pedido
Responder ás túas solicitudes, incluídos reembolsos e reclamaciones
Procesar pagos e evitar a fraude
Configurar a túa conta para a nosa tenda
Cumprir con calquera obrigación legal que teñamos, como cálculos de impostos
Mellorar as ofertas da nosa tenda
Enviarche mensaxes promocioniales, si elixes recibilos
Si creas unha conta almacenaremos o teu nome, dirección, correo electrónico e número de teléfono, o que usaremos para o proceso de pago e futuros pedidos.

Normalmente almacenamos información sobre ti durante o tempo que necesitemos a información para os propósitos para os que a recompilamos e usamos, e non esteamos legalmente obrigados a seguir gardándoa. Por exemplo, almacenaremos información dos pedidos durante 2 anos para propósitos de impostos e contabilidad. Isto inclúe o teu nome, dirección de correo electrónico e direccións de facturación e envío.
Tamén almacenamos comentarios ou valoracións, si elixes deixalos.

QUEN DO NOSO EQUIPO TEN ACCESO
Só eu teño acceso aos teus datos.

PAGOS
Aceptamos pagos mediante PayPal. Ao procesar pagos algúns dos teus datos pasaranse a PayPal, incluída a información requirida para procesar ou dar soporte ao pago, tales como o total da compra e a información de facturación.

Por favor, revisa a política de privacidad de PayPal para máis detalles.