conservo o galego, proxecto de normalinzación lingüistica. castrelo de Miño-A Bola.

cliente: concellos de castrelo de miño e a bola

colaboradores/as: víctor gonzalez, etel bande

data: 2014

web: conservoogalego.eu

volvín a castrelo, si, desta vez cunha nova proposta para os nenos e nenas do colexio de castrelo de miño e a rapazada de a bola:

conserva o galego! foi un proxecto de normalización lingüística e intercambio interxeracional, dirixido a toda a poboación, nenos e nenas, familias e persoas maiores, que tivo coma fin unha obra ou produto final artístico dirixido e onde o proceso de traballo é plasmado como parte da obra final, sendo esta unha exposición presencial e tamén visible virtualmente a través dunha web; un proxecto de recuperación da memoria, construtivo e colaborativo, en torno á lingua galega entendida de maneira ampla: unha língua viva, chea de experiencia e experiencias, rural e industrial, creativa, con redes de persoas de diferentes idades implicadas nela.

un proxecto que tentou traballar na eliminacións dos prexuízos linguísticos de novo dende unha metodolóxia lúdica e creativa.

conto o que foi pasando no blog conservaogalego.eu.